Det kommer an på, hvad formålet med BD30 Rullen er i konstruktionen. Hvis den skal anvendes, som en del af en BD30-loftkonstruktion, så skal papiret vende opad, som anvist på papiret.
Hvis den anvendes i en almindelig loftkonstruktion, er det okay at vende papiret nedad. Mange anvender BD 30 Ruller her  for at undgå, at isoleringen drysser, når de sætter det op nedefra.
Tilbage til ofte stillede spørgsmål