Isoleringens tykkelse kommer an på, hvilken U-værdi konstruktionen skal have.
For nybyggeri skal der laves en energiramme for hele bygningen, som så viser hvilken U-værdi, den enkelte konstruktion skal have. Hvis det er en tilbygning, kan man også lave en energiramme eller en varmetabsramme.
Herefter kan tykkelsen variere alt efter, hvilken lambda-værdi man anvender, samt hvordan konstruktionen er opbygget.
Bygningsreglementet stiller krav til de enkelte konstruktioners u-værdier, så dem skal du også være opmærksom på at overholde.
ISOVER stiller et beregningsværktøj gratis til rådighed til beregning af u-værdier.
Tilbage til ofte stillede spørgsmål