Ganske overordnet kan man sige, at det er et materiales evne til at lede varme, der er bestemmende for, om det isolerer godt eller dårligt. Lav varmeledningsevne betyder højere isoleringsevne, og omvendt. Når man laver glasuld, dannes der lommer af stillestående luft mellem glasfibrene, og denne stillestående luft er ikke særlig god til at lede varme.
Det betyder også, at hvis produktet bliver vådt, så øges varmeledningsevnen, da vand er god til at lede varme.
Tilbage til ofte stillede spørgsmål