Ved en indblæsning i hulrummet, vil formuren ikke længere få samme mængde varme fra indeklimaet som før, og dermed blive koldere.

Hvis formur og bagmur er i dårlig stand (revner i mursten, mørtel og puds, ødelagte fuger, diverse utætheder m.m.), giver det en risiko for frostsprængninger, da fugt fra indeklimaet kan trænge ud i konstruktionen og kondensere på den kolde overflade, eller vand fra eksempelvis slagregn kan trænge ind i konstruktionen og kondensere.

Det er derfor vigtigt, at der foretages en gennemgang og eventuel reparation af murværket, inden der indblæses i hulrummet.
Få vejledning af en Autoriseret ISOVER Indblæser, find nærmeste her.
Tilbage til ofte stillede spørgsmål