Ved efterisolering med ISOVER Granulat pilles der et antal sten ud af facaden for at kunne blæse isoleringen ind. Når stenene sættes tilbage i facaden, skal man så vidt muligt finde en mørtelfarve, der matcher den eksisterende, så farveforskellen bliver minimal. 

Ved efterisolering med ISOVER InsulSafe bores huller i fugerne, og disse skal lukkes igen efter indblæsning. Når hullerne lukkes, skal man ligeledes så vidt muligt finde en mørtelfarve, der matcher den eksisterende fuge, så farveforskellen bliver minimal. 

På huse med pudsede eller vandskurede facader, der bliver malet efter indblæsningen, vil man ikke kunne se noget. 
Tilbage til ofte stillede spørgsmål