Let ydervæg med skalmur - indvendig efterisolering