Efterisolering af loft med Granulat
Se processen for isolering af et uudnyttet loft med granulatisolering